Ürün Detay

Ürün Kodu
Stok Var


Açıklama

Ürün Tanımı: 

Teknoflow hiper, modifiye edilmiş polikarboksilik eter esaslı, betonun son mukavemetini olumsuz etkilemeden erken yüksek mukavemet kazandıran, hiper akışkanlaştırıcı beton katkısıdır.

 

Kullanım Alanları:

Teknoflow hiper;

-Hazır beton üretiminde

-Yüksek performanslı beton üretiminde

-Soğuk havalarda betonda kohezyon kaybı olmadan erken perdah ve yüzey düzeltme işlemleri yapılabilir

-Klorür içermediğinden, betonarme yapılarda ve öngerilmeli elemanlarda kullanılabilir.

-+5°C ve +20°C arasındaki beton sıcaklıklarında hazır beton üretiminde ve prefabrik beton üretiminde 8–24 saat sonra erken dayanım istendiğinde

Özellikleri ve Avantajları;

Teknoflow hiper;

-Betonda daha iyi çimento dağılımı sağlayarak, kohezyon kaybı olmadan plastik kıvam elde edilmesini sağlar

-Teknoflow hiper, dozajına bağlı olarak normal süper akışkanlaştırıcı katkılı betonlar ile kıyaslandığında S/Ç oranını %10’dan daha fazla azaltabilir ve aynı zamanda  erken dayanımları %50 oranında artırabilir.

-Özellikle soğuk havalarda daha yüksek erken dayanımlar istendiğinde betona TeknoAntifreeze eklenebilir

-En düşük su/çimento oranı ile kendiliğinden yerleşen yüksek kaliteli beton elde edilir.

-Betondaki su ihtiyacını azaltır (% 25 – 40 )

-Priz geciktirmeden betonun kıvamını korur.

-Ayrışmayan, kanamayan beton elde edilir.

-Homojen beton elde edilir.

-Katkı kullanımı ile uzun mesafe ve yüksek yerlere beton pompalanması kolaylaşır.

 

-Betonun kalıp içerisine iyi yayılmasını sağlar.

-Mükemmel yüzey görünümü sağlar.

-Betonda yüksek erken ve nihai mukavemet elde edilir.Depolama ve Raf Ömrü:

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda (variller, konteynırlar) doğrudan güneş ışığından koruyarak +1˚C ile +35˚C arasında depolandığında, üretim tarihinden itibaren 12 ay kullanıma uygundur

 

Uygulama Detayları:

Özellikle ilk saatlerde istenen erken dayanım seviyesine göre bağlayıcı ağırlığının %0,6–3,0’ü (100 kg çimento için 600–3.000 g) oranında kullanılır. Optimum katkı dozu, kullanılan bağlayıcı ve agrega kalitesi, su/bağlayıcı oranına göre belirlenir. Bu yüzden ön deneme çalışmaları yapılarak gerekli dozun tespit edilmesi önerilir.

 

Kullanımdan hemen sonra tüm alet ve araçları temizleyiniz. Sertleşen / kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak giderilebilir.

 

Teknoflow hiper kullanımında, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karışımı dikkate alınmalıdır. Teknoflow hiperkuru çimentoya eklenmemelidir. Teknoflow hiper karışım suyu ile birlikte veya karışım işleminin sonunda kalan karışım suyu ile birlikte eklenmelidir Özellikle soğuk hava koşullarında, taze beton doğru bir şekilde kürlenmelidir. Yerleştirme süresince taze betonun sıcaklığı +5°C’nin altına düşmemelidir. Don etkisi beklenen durumlarda uygun koruma önlemleri, beton don etkisine karşı dirençli hale gelene kadar (10 N/mm2) sürdürülmelidir. Donmuş Teknoflow hiper, oda sıcaklığında yavaşça ısıtılarak çözüldükten ve iyice karıştırıldıktan sonra kullanılabilir. Kullanımdan önce, uygunluk deneyleri yapılmalıdır.

 

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

 

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz

 

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

 
Etiketler:Bu ürün 643 defa incelenmiştir.

Yorumlar