Ürün Detay

Ürün Kodu
Stok Var


Açıklama

Ürün Tanımı:

Su ile genleşen, kloroprene kauçuk ve hidrofilik reçine karışımlı, hidrofilikvulkanize, yeşil renkli, elastik kauçuk bant. Hazır beton elemanları ve betonarme içinde su ile temasta % 800 oranında genleşir.

Kullanım Alanları:

·         Hazır beton elemanları birleşiminde,

·         Yer altı yapı derzlerinde,

·         Beton elemanların derzlerinde,

·         Dikey yapı derzlerinde,

·         Betonarmeden geçen boru derzlerinde,

·         Beton-çelik derzlerinde,

·         Yüksek basınçlı suya maruz kalan betonarme yapılarda kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:

·         Su ile temasta genleşir.

·         Doğru yerleştirilirse sarkmaz.

·         Çivi veya mastikle kolayca yerleştirilebilir.

·         Esnektir ve % 800 oranında genleşir.

·         Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

·         Darbelere karşı dayanıklıdır.

Uygulama Detayları:

Pürüzsüzyüzeylere, iç ve dış donatı arasına, metrede 4-5 çivi veya TeknoPoliderz 1 K mastik ile tutturul­malıdır.Pürüzlü yüzeylerde ise;  ± 3 mm. genişlikte macunun içinedoğru iyice bastırılır, mastiğe ilaveten metrede 4-5 çivi ile tutturulmalıdır.F ve S tipleri boru geçişlerinde uygulanabilir. Tam sızdırmazlık sağlamak içinprofillerin tamamının derz yüzeyine temas et­mesi gerekmektedir. Profil uçları birbirlerini tamamlayacak şekilde eklenmelidir. Ek yerinde yekparelik sağlamak için rölelerinuçları birbiriyle ortalanmalıdır.

Sarfiyat:Metretül

Uygulama yapılması istenilen derz uzunluğu kadar metraja ihtiyaç vardır.

Uygulama Notları / Sınırlamalar:

·         Şiddetli yağmur altında uygulamadan kaçınılmalıdır.

·         Boru giriş – çıkışların etrafında uygulanması gibi, bantın üzerinin epoksi esaslı bir ürün ile kapatılması gerekmektedir. Su ile genleşip şişeceği içinepoksi dışında yapılacak diğer uygulamaları atacaktır.

Ambalaj:

15 metre rulo.

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Kuru ortamda saklanmalıdır.Raf ömrü orijinal pakette saklandığında limitsizdir.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen veriler, Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değiş­ken­likgösterebilir.

Yerel Sınırlamalar:

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılıkgösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfenyerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve GüvenlikBilgileri:

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertarafedilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğergüvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS)başvurmalıdırlar.

Yasal Notlar:

Tekno Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler, özellikle uygulama ve sonkullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Tekno Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleridoğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığıdurumlarda Tekno Yapı Kimyasalları 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanlarıoldukça çeşitlilik arz etmektedir. Tekno Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru şekilde, doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. Tekno Yapı Kimyasalları tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardanTekno Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları Uygulayıcısı, ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Tekno Yapı Kimyasalları’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcutşartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, Tekno Yapı Kimyasalları ‘na başvurarak, ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.
Etiketler:Bu ürün 687 defa incelenmiştir.

Yorumlar