Ürün Detay

Ürün Kodu
Stok Var


Açıklama

Ürün Tanımı: 

Teknomer 400 2K; İki bileşenli, polimer bitüm esaslı, yüksek elastikiyete sahip, çatlak örtücü su yalıtım malzemesi

 

Kullanım Alanları

Teknomer 400 2K

- Teraslarda, banyo, wc, balkon gibi ıslak hacimlerde, seramik altlarında

- Bodrum ve perde duvarlarında

- Temel ve temel altlarında

- Toprakla temas eden mineral yüzeylerde, çiçeklik yalıtımında kullanılır

 

Özellikleri ve Avantajları

Teknomer 400 2K;

- Fırça veya havasız sprey tabancası ile uygulanabilir

- Düşey yüzeylerde sarkma yapmaz

- Düşük sıcaklıklarda dahi elastikiyetini korur

- Solvent içermez, parlamaz/alev almaz

- Kuru ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir

- Çatlak köprüsü kurabilir

 

Uygulama Detayları:

Sarfiyat / Dozaj

Kullanım amacına bağlı olarak kat başına ~ (1.5 – 3.5) kg/m2

 

Yüzey Kalitesi

Yüzey toz, yağ, gres, gevşek ve oynak parçacıklar gibi malzemelerden arındırılmış,  kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar, boşluk ve gözenekler kaplama  işlemi öncesinde uygun Tekno Yapı Kimyasalları  harçları kullanılarak tamir edilmelidir.

 

Yüzey Hazırlığı

Hasar görmüş yüzeyler Tekno Yapı Kimyasalları  tamir harçları ile tamir edilmelidir.  Beton yüzeyler temiz su ile temizlenmelidir. Yukarıda belirtilmiş olan şartlarda yüzey elde edebilmek için, kirlenmiş yüzeyler  buharla temizleme, yüksek basınçlı su jeti gibi yöntemler kullanılarak uygulamaya  hazır hale getirilmelidir.  Gözenekli ve geçirgen yüzeylerde astar kullanılmalıdır.

Uygulama Koşulları ve  Sınırlamalar

- Yüzey Sıcaklığı En az +5°C en fazla +30°C

- Ortam Sıcaklığı En az +5°C en fazla +30°C

- Yüzey Kuru veya hafif nemli olabilir – göllenme olmamalıdır

 

Uygulama Metodu/ Ekipmanlar

- Fırça veya Mala ile uygulanabilir.

- Uygulamada kullanılan tüm alet ve ekipman kullanımdan hemen sonra su ile  yıkanmalıdır.

 

Katlar Arası Bekleme  Süresi

- İkinci katı uygulamadan önce ilk katın kuruması beklenmelidir. 

- Ortam sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın rutubeti ve kaplama kalınlığına bağlıdır. 

- Yeni uygulanmış kaplama en az 72 saat süresince donmaya karşı korunmalıdır.

 

Uygulama Notları ve Sınırlamalar

- En az iki kat halinde uygulanmalıdır.

- Doğrudan güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.

- Yapışmanın problemli olabileceği uygulamalarda astar uygulanması gerekmektedir.

- Yağmur altında uygulanmamalıdır.

- Yeni uygulanmış malzeme sertleşmesini tamamlayıncaya kadar yağmur vb hava  koşullarına karşı korunmalıdır.Ambalaj:

32 kg lık Set

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Açılmamış ve zarar görmemiş orjinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay

 

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir

 

Yerel Sınırlamalar

Yerel düzenlemeler nedeni ile, bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

 

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

 

Yasal Notlar

Tekno Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Tekno Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Tekno Yapı Kimyasalları 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Tekno Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Tekno Yapı Kimyasalları tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Tekno Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Tekno Yapı Kimyasalları’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcutşartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Tekno Yapı Kimyasalları 'ya başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.
Etiketler:Bu ürün 804 defa incelenmiştir.

Yorumlar