Ürün Detay

Ürün Kodu
Stok Var


Açıklama

Ürün Tanımı:

Çimento esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylere uygulanan, kristalize yapı oluşturan, su ile reaksiyona giren, kırmızı renkli, su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları:

•       Asansör çukurları,

•       Su depoları, yüzme ve süs havuzları,

•       Betonarme borular,

•       Rögar ve altyapı malzemelerde,

•       Temelde, bodrumların duvarlarında,

•       Tuğla, bims, briket, gazbeton, tuğla örülü sıvasız yüzeylerde,

•       Metro, tünel, baraj, otoyol gibi mühendislik yapılarında,

•       Bodrum perdeleri gibi yapıların negatif ve pozitif su yalıtımında kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları:

•       Kristalleşme özelliği sayesinde yüzeyden su geçişini etkili bir şekilde engeller.

•       Pozitif ve negatif su basıncına dayanıklıdır.

•       Kullanımı kolaydır, sade su ile karıştırıp kullanılır.

Uygulama Detayları:

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Betonda ayrışma (segregasyon) var ise bozuk ve gevşek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. Teknomer 110 uygulamasına 3-4 gün sonra geçilmelidir.

Meyil şapı veya betonunun su akıntısı yönünde atıldığından emin olunmalıdır. Eğimin doğru şekilde kontrolü şu şekilde yapılır. Başlangıç tarafından gidere doğru mastar tutulur, onun üzerine terazi konur.

 

Kontrol sonucunda eğimin olmadığı veya ters eğim olduğu tespit edilirse uygulamaya geçilmemeli, beton, şapta işlem yapılarak su akıntı yönü ayarlanmalıdır. Gerekirse ilave şap veya beton dökülmelidir.

Yüzey Hazırlığı: Yalıtım yapılacak yüzeyin kuru olması halinde, ıslatılıp suya doygun hale gelmesi sağlanarak uygulamaya hazır hale getirilmelidir.

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: +5°C - +35°C

Uygulama Talimatları:

Karıştırma: Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisine normal çevre sıcaklığından alınan 7,0-7,5 lt. temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz halde, 25 kg torbada olan Teknomer 110, boşaltılır. Düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar ürün karıştırılır. Karışım süresi minimum 5 dk. olmalıdır. İşlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Uygulama Metodu / Ekipmanlar:

TEKNOMER110 uygulaması üç şekilde yapılır.

a)      Fırça ile : Kuru zeminlerde, beton yüzey rutubetlendirilerek, suya doygun hale getirilir. Yüzeyde su

birikintisi veya göllenme değil nem olabilir. Şayet sürekli su geliyor ise Teknoplug ile sızıntı, akıntı kesilmelidir. Daha sonra hazırlanan karışım yüzeye fırça ile 2-3 kat tatbik edilir. Uygulama sert kıllı fırça veya mekanik püskürtme yöntemiyle yapılabilir. Birinci soldan sağa, ikinci yukarıdan aşağıya olmak üzere uygulama tamamlanır. Katlar arasında bekleme süresi şöyle yapılır. Elle muayenede beton zemini kontrol edildiğinde, Teknomer 110 elde iz bırakmıyor ise diğer katın uygulamasına geçilebilir.

Beton rengi gri olduğu için, yapılan su yalıtımının ayrı bir renkte belirgin olması istenebilir. Bu durumda, toz halde, kırmızı renkli, kristalize su yalıtım ürünü Teknomer 110 ilk katta uygulanır. Daha sonra diğer katlarda Teknomer 100 gri uygulanır.

b)      Elle Serpme Yöntemi: Temel betonarme betonu dökülmeden önce grobeton üstüne, radye

demirlerinin üzerinden Teknomer 110 el ile serpilerek atılır. Daha sonra betonarme betonu dökülür.

Beton rengi gri olduğu için, yapılan su yalıtımının ayrı bir renkte belirgin olması istenebilir. Bu durumda, toz halde, kırmızı renkli, kristalize su yalıtım ürünü Teknomer 110 ilk katta uygulanabilir. Daha sonra diğer katlarda Teknomer 100 gri uygulanır.

 

c)       Tepsi Perdah Makinesi Yöntemi: Geniş açıklıklı teraslar veya zemin betonlarında normal

betonarme betonu dökümü yapılır. Beton nihai prizini almadan, ayak ile basıldığında içeriye girmediği ancak ayak izinin belli olduğu bir zamanda Teknomer 110, m2 de 3 kg gelecek şekilde el ile serpilerek atılır. Teknomer 110 serpilmiş beton, tepsi perdah makinesi kullanılarak iyice yedirilir.

Hangi uygulama yöntemi tercih edilirse edilsin, işlem tamamlandıktan sonra yüzeye 2-7 gün su ile kür yapılmalıdır. Böylece kristallerin yapı içerisine tam olarak nüfuz etmesi ve çalışması sağlanır.

Sarfiyat: İşçiliğe, beton yüzey durumuna bağlı olarak iki katta 3,0-3,5 kg/m2

Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Pota Ömrü (Pot life): 20 °C sıcaklıkta yaklaşık 30 dakika

Temizlenebilme Süresi: 20 °C sıcaklıkta yaklaşık 4 saat

Uygulama Notları / Sınırlamalar:

•       Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

•       Ahşap, sunta, mdf, kontraplak, PVC ve metal yüzeylere uygulamayınız.

•       Karışım içerisinde sadece belirtilen miktarda su kullanılabilir. Kesinlikle daha fazla su ilave edilmemelidir.

•       Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasallan Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir.

Ambalaj:

25 kg. 'lık kraft torba.

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında 6 ay. Kuru ortamda saklanmalıdır.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen veriler, Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değiş­kenlik gösterebilir.

Yerel Sınırlamalar:

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri:

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

Yasal Notlar:

Tekno Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır.Tekno Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Tekno Yapı Kimyasalları 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Tekno Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru şekilde, doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. Tekno Yapı Kimyasalları tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Tekno Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları Uygulayıcısı, ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Tekno Yapı Kimyasallan 'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, Tekno Yapı Kimyasalları 'na başvurarak, ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.
Etiketler:Bu ürün 701 defa incelenmiştir.

Yorumlar