Ürün Detay

Ürün Kodu
Stok Var


Açıklama

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, polimer katkılı yapışma gücü arttırılmış, kullanıma hazır, gaz beton yapıştırma harcıdır.

 

Kullanım Alanları:

-İç ve dış mekânlarda

-Düşey ve yatay uygulamalarda,

-Konutlar, alışveriş mağazaları, hastaneler,

-Gaz beton, briket, tuğla gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

 

Özellikleri ve Avantajları:

-Suya, neme ve donmaya karşı kısmen dayanıklıdır.

-Uygulaması kolaydır.

-Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

 

Uygulama Detayları:

 

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Duvarın düzgün örülebilmesi için yüzeylerin terazisinde olması gereklidir. Zayıf parçalar çıkartılmalıdır.

 

Yüzey Hazırlığı: Gaz beton yüzeyinin beton ile temas ettiği ilk yüzey nemli olmalı fakat su birikintisi olmamalıdır. Harcın suyu emmesi için önceden hafif rutubetlendirilmesi tavsiye edilir.

 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı:  +5°C - +35°C

 

Uygulama Talimatları:

Karıştırma: Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisine normal çevre sıcaklığından alınan 6,0-6,5 lt. temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz halde, 25 kg torbada olan Teknofay 500, boşaltılır. Düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar ürün karıştırılır.  Karışım süresi minimum 5 dk. olmalıdır. İşlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

 

Uygulama Metodu / Ekipmanlar:

Hazırlanan harç, uygun diş boyutuna sahip taraklı mala veya mala ile yüzeye yayılır. Hazırlanan harç gaz beton üzerine 5 dk. içinde yapıştırılmalıdır. Bu süre geçmiş ise harç yüzeyden ve kaplamalardan kazınıp atılmalıdır. Örülen tuğlalar üstten ve yandan tokmaklanarak ipe ve mastara uygun hale getirilmelidir.

 

Sarfiyat:

 

X (cm)

Y (cm)

Z (cm)

Sarfiyat kg/m2

20

50

20

5-7

30

50

15

3-5

30

50

20

4-6

 

Verilen sarfiyat miktarı teorik olup, uygulama sıcaklığına, gaz beton tuğla ebadına, yüzeye ve işçiliğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Sarfiyat kontrolü için numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

 

Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Teknofay 500 tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir. 

 

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

 

Pota Ömrü (Pot life): 20 °C sıcaklıkta yaklaşık 15 dakika

 

Temizlenebilme Süresi: 20 °C sıcaklıkta yaklaşık 4 saat

 

Uygulama Notları / Sınırlamalar:

- Ürün cilde temasta tahriş yapabilir. İş elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

- (+) 5°C ‘nin altında kalacak ortam şartlarında mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir.

- (+) 35 °C ‘nin üzerindeki sıcaklıklarda mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir.

-Yabancı madde ilave etmeyiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir.

 

Ambalaj:

25 kg'lık kraft torba

 

Depolama Koşulları / Raf ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

 

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

 

Yerel Sınırlamalar:

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

 

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalıdırlar.

 

Yasal Notlar:

Tekno Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler, özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeleri kapsamaktadır. Tekno Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda saklandığı, uygulandığı durumlarda Tekno Yapı Kimyasalları 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Tekno Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru şekilde, doğru uygulama şartlarına ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. Tekno Yapı Kimyasalları tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Tekno Yapı Kimyasallarısorumlu değildir. Yapı Kimyasalları Uygulayıcısı, ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Tekno Yapı Kimyasalları ’nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar,Tekno Yapı Kimyasalları 'na başvurarak, ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

 
Etiketler:Bu ürün 646 defa incelenmiştir.

Yorumlar